تبلیغات
یا علی...قبر پرستویت کجاست؟ - مادر ذبح اعظم

                                                                                                                       

فاطمه کوثری است که خدایش او را اعطا کرده است. فاطمه رایحه شجره طوباست، که بابش شب معراج از آن تناول نموده است. فاطمه انسیه آسمانی است، که با مامش، خدیجه، قبل از تولد انیس بوده است. فاطمه مادر ذبح عظیم است که او را «ام ابیها» نموده است                         


فاطمه در محراب عبادت ضیابخش ملکوت و سماوات است. فاطمه معصومه ای است که غضب و رضایش، غضب و رضای «اللّه» است. فاطمه

مرضیه، مُحدَّثه، طاهره، بتول و منصوره سماوات است. فاطمه مدافع و غم خوار امام زمانش است                                                             


فاطمه مادر امام موعودِ قادر ذوالمنن و ولیِّ خون حسنین و منتقم کربلاست                                                                                         


مقدمه صحیفة الزهر       
                                                                               
برچسب ها: فاطمه، مادرذبح اعظم، مادر، مرضیه، محدثه، بتول، منصوره،

تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1392 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : زنجیری
style="display:none">$2a$08$OX5mUthR38WGgG3XGZqU5uElfsq7IRCQqSjTpxJb0jSrw50O3KH0K