تبلیغات
یا علی...قبر پرستویت کجاست؟ - پیوند آسمانی...

لباس یاس بر تن کرد زهرا / کنار دست او بنشست مولا
محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت / غلط گفتم بلی نه یا علی گفت . . .تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392 | 10:00 ق.ظ | نویسنده : همرنگ شهدا
style="display:none">$2a$08$OX5mUthR38WGgG3XGZqU5uElfsq7IRCQqSjTpxJb0jSrw50O3KH0K